Jdi na obsah Jdi na menu

6.6.2007
První rozhodnutí, že budeme stavět.
První kroky: zjistit jak rozdělit parcelu, převést parcelu na manžela
 
7.6.2007
Porada s holkama v práci na správě majetku jak provést přepis pozemku:
1. Nechat zhotovit geometrický plán.
2. Zhotovit znalecký posudek na tu část, která bude převedena.
3. Sepsat darovací smlouvu.
4. Udělat ověřenou kopii smlouvy dle které Buryánci nabyli parcelu.
5. Tohle všechno dát na KN v počtu o 2 větším než je počet účastníků,
tedy v našem případě 5x.
 
11.6.2007
Z rozhovoru s kolegyní, co staví dům v Kokorách, při obědě zjištěno, že je dobré poptat se na podmínky stanovené obcí na vzhled domu, typ střech aj. na tzv. stanové regulativy.
 
18.6.2007
Podnět z naší strany - návrh na změnu OZV obce - zrušení čl. 6 odst. 4, kde se stanovovaly regulativy, bude projedná v zastupitelstvu dne 28.06.2007.
 
18.6.2007
Geodet chce potvrzení Stavební úřadu, že souhlasí s rozdělením parcely, SÚ vydá jen razítko na náčrt, že to pak odsouhlasí vyjádřením, až bude geometrák hotov - pro KN.
 
7.8.2007
Zhotovení geometrického plánu - Ladislav Vrána - 3.600,- Kč.
 
září/říjen 2007
Pátrání v katalozích typových projektů, vybrán projekt, ze kterého budeme vycházet při vymýšlení našeho projektu u Petra Zamazala.

4.10.2007
Přišel odhace pan Pátek udělat si obrázek o parcele, kterou bude oceňovat.
 
10.10.2007
Dodán znalecký posudek na cenu parcely 28/2, Ing. Tomáš Pátek - 1.050,- Kč.

5.11.2007
Podána žádost o vyjádření stavebního úřadu k dělení pracely č. 28 v k.ú.Osek nad Bečvou.

8.11.2007
Vyjádření Stavebního úřadu k dělení parcely 28 v k.ú. Osek nad Bečvou.

12.11.2007
Podepsána darovací smlouva mezi rodiči a manželem na parcelu 28/2.
 
15.11.2007
Návrh na vklad do KN.
 
listopad 07
Složena záloha 10.000,- Kč na projekt Petrovi Zamazalovi.

8.1.2008
Žádost o připojení ČEZ - žádost o stanovisko elektrárny.

8.1.2008
ZÁSLÁNO NA O2, VaK, RWE

Vážení,
hodláme v Oseku nad Bečvou stavět rodinný dům a k žádosti o stavební povolení je třeba stanovisko vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení. Můžete mi prosím poskytnout informace jakým způsobem se u Vás o toto žádá, zda na to máte nějaký formulář, jaké chcete od nás dokumenty, kolik se platí poplatek, kde se to vyřizuje a jak dlouho to trvá.
Děkuji za důležité informace.

9.1.2008
Vážená paní, děkujeme za Váš dotaz.
"O uvedené informace můžete požádat na internetové adrese www.cz.o2.com pod odkazy osobní, produkty a služby, dokumentace sítě, podpora
stavebníkům.Přímý odkaz na požadovanou stránku je http://www.cz.o2.com/fixed/cz/prodej_sluzeb/dokumentace_site/index.html"
V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na bezplatné lince Centra péče o zákazníka 800 123 456.

10.1.2008
Radonový průzkum - Ing. Jan Vandruch.

10.1.2008
Dobrý den,
"reagujeme na Váš e-mail ze dne 8.1.2008 týkající se žádosti o vyjádření k existenci plynárenských sítí."
Vaše žádost musí obsahovat:
 • Název, rozsah a místo stavby nebo činnosti
 • Název a kontaktní údaje na žadatele o vyjádření a investora
 • Katastrální mapa s uvedením dotčených pozemků a mapa širších vztahů
 • Požadovaný způsob převzetí vyjádření a zasílací adresa
 • Projektová dokumentace, pokud existuje
 • Projektant – kontakt
 SMP NET s.r.o.
 Plynární 2748/6
 702 72 Ostrava
Služba je bezplatná a lhůta pro vyřízení je 30 pracovních dnů.

14.1.2008
Zhotovena kopie katastrální mapy z KN (2x50,- Kč).

14.1.2008
Vážená paní, formuláře na stanovisko ke stavebnímu povolení  stavby RD vč. inž. sítí nemáme. Vyjadření Vám provede paní Přidalová tel. 581 299 131, která má kancelář na VaKu v Přerově. Zde předložíte jednoduchý projekt vč. napojení RD na sítě spolu s žádostí. Poplatek za vyjádření činí 100 Kč, zaplatíte na pokladně. Vyjádření obdržíte cca do 14 ti dnů na kratším termínu se domluvíte s paní Přidalovou. S pozdravem za VaK Hranice Poledňáková Miroslava

21.1.2008
Žádost OÚ o stanoviska ke stavbě, připojení na kanalizaci, ke sjezdu na místní komunikaci.

22.1.2008
Vydání stanovisek OÚ ke stavbě, připojení na kanlizaci, ke sjezdu.

24.1.2008
Stanovisko k žádosti o připojení - ČEZ + stanovisko k existenci zařízení DS. 

28.1.2008
Vyjádření VaK Přerov, a.s. ke stavbě.

30.1.2008
Smlouva o připojení SMP Net (plynárna).

5.2.2008
Souhlas sousedky p. Dohnalové ke stavbě.

6.2.2008
Souhlasy sousedů ke stavbě - Lohn, Buryánci.

7.2.2008
Vyjádření Telefonica O2 ke stavbě a existenci sítí.

16.9.2009
Dneska nám přišli dělat přípojku elektřiny (Antoníčka) hoši se vrhli do práce hlava nehlava, aniž by si uvědomili, že řežou do místní komunikace, manžel byl přítomen a vše nahlásil na obci, práce byla během dvou návštěv hotová.

31.3.2009
Začali jsme uvažovat o obnově plotu pro stavební úřad se považuje za obnovu - nahrazení stávajícího novým při dodržení stejných rozměrů, tvaru, vzhledu, materiálu provedení proto jsme vyfotili stávající plot, abychom měli důkaz, že tam opravdu už jednou stál… není třeba pro obnovu žádného povolení, rozeslala jsem poptávku po pletivu a všem materiálu na 100 m plotu, nejvýhodnější byla ta od kolegy manžela z práce - p. Arabčuka z Doloplaz (http://www.aaplot.cz/), ten nám zapůjčil i motorový vrták na tvoření jamek k plotovým sloupkům, což práci na plotě zrychlilo za jeden den byly díry vyvrtány a sloupky zalité betonem - připraveny na natažení pletiva sloupky nám byly doporučeny nechat aspoň 14 dnů vytvrdnout.

23.4.2009
Dnes jsme byli na stavebním veletrhu v Brně, zde jsme načerpali informace a hlavně získali výstavní slevu na cihly Heluz ve výši 40%. Zároveň jsme na veletrhu rozdali zástupcům firem se střešními krytinami a cihlami náš projekt, aby nám nacenili a napočítali potřebné kusy na náš dům, jsme v očekávání kdy nám od nich cenové nabídky dojdou a jaké budou.

1.5.2009
Na svátek práce se má jak jinak než pracovat, proto jsme tento den využili k natažení pletiva a komplet dokončení obnovy plotu.

8.5.2009
Přišel rozpočet potřebných kusů cihel, překladů a stropů Porotherm.

19.5.2009
Přišla nám nabídka na cihly Heluz + překlady - 149. tis. bez DHP také jsme nechali nacenit stropy - 73 tis. bez DPH a komín 32 tis. bez DPH, platnost cenové nabídky do 19.06.2009 - protože chystají změnu ceníků bude nutné se rozhodnout do této doby.

19.5.2009
Udělala jsem srovnání na počet kusů Porotherm x Heluz i s cenami tohle jsem rozeslala do všech možných stavebnin v okolí,
STAVEBNINY U KOMÍNA - porotherm cihly 152 tis. bez DPH bez dopravy, malty a ost. 
FKK - porotherm - cena se vším (cihly, překlady, stropy, avšak bez malty) - 245 tis. bez DPH,
FKK - heluz - cena cihel, překladů, s lepidlem, dopravou - 145. tis. bez DPH

4.6.2009
Dnes jsme šli do FKK v Přerově domluvit se na nákupu cihel, protože jsme neměli ještě jasno jaké lepidlo zvolíme a na zedníka nebylo možné se dovolat, nechali jsme rozhodnutí na pátek poté jsme se s Martinem domluvili na setkání v sobotu, kdy se domluvíme už i na realizaci základů, v FKK bude ještě nabídka upravena - navýšena cena dopravy, protože nepočítali s nutností vozidla s rukou, což je pro nás jediná možnost jak náklad složit, cihel bude na dva kamiony, takže se cena zvedne o cca 5000 kč na skládání rukou + změna lepidla na celoplošné o 3,40 kč na cihlu - 40%, dneska se uvidí, cenovou nabídku mi zašle mejlem a my už jen uhradíme zálohovou fakturu poté se bude domlouvat vývoz na pozemek.

7.6.2009
Zastavil se Martin, abychom se ho poptali, co a jak, zda s námi počítá a zda termín - začátek července je pro něj reaálný, vše pro něj není problém, tak uvidíme. Jinak nám taky dal dobrou radu, abychom si dali pozor na FKK, že se rádi zbavují starého materiálu, co jim leží skladem, a měl pravdu.

8.6.2009
Prohlédla jsem nabídku z FKK a prorovnala přesně s Heluzáckou, opravdu tam byly dva druhy překladů - chtěli prodat ty, co už jim tam leží dlouho a nikdo už je nekupuje, tak museli přepracovat nabídku a na základě ní jsme v úterý provedli úhradu faktury zaplaceno: 179.672,- Kč.

17.6.2009
Dodáno potvrzení o úhradě stanovené částky a potvrzeno zadání objednávky.

19.6.2009
Volal Heluz, že cihly mohou dodat do týdne, domluvili jsme se na termínu 26.06.2009 musíme si na ten den sehnat manitoua, co složí 2 a 1/4 kamionu cihel.

26.6.2009
Dovezli nám všechny objednané cihly! Hurá, ale nadšení vytřídalo naštvání, dost jich je poškozených takže nás čeká reklamace!!! Cihly nám složil pan Kratochvíl s manitouem z ZD Prosenice, a.s., za 1.300 Kč.

28.6.2009
První vytýčení vztyčných bodů domu s Martinem, stále jsme se nemohli dostat do úhlu tak se udělal úhelník a pak už to sedlo, 6 kolíků nám zabralo cca 4 hodiny! Samozřejmě s diskuzemi okolo.

29.6.2009
Ve 12.30 přijel obchodní zástupce FKK i s obchodním zástupcem Heluzu podívat se na cihly v jakém stavu nám byly dodány - výsledek - při stavbě budeme dávat špatné bokem a ty nám vymění za nové.

8.7.2009
Proběhlo přesné zaměření nivelákem základů a vytýčení základových pásů, vybílení se provede až den před samotným kopáním vytýčení a zbytí laviček trvalo opět úžasné 3 hodiny.

10.7.2009 
Došlo vyúčtování z FKK, budou nám vracet 714,- Kč za neuskutečněnou dopravu z jejich strany když vše dojelo přímo z cihelny, na faktuře i návratka na palety žádost o potvzení, že termín na vrácení je rok, jak bylo domluveno, což na faktuře bylo uvedeno jinak - jen 3 měsíce, potvrzeno e-mailem, uložen ve složce.

17.7.2009 
Dnes je splatnost faktury za složení cihel - zaplaceno před termínem splatnosti příkazem k úhradě z účtu dne 14.07.2009.

25.7.2009
proběhlo kopání základů
6.00 h vytýčení bílým posypem
7:15 dojel Mira Novotný s tatrou
7:45 dojel bagrista a začal se skrývkou
10:30 h prší krásně….
11:00 h výměna lžíce na 60 cm a začátek kopání základových pásů
14:00 h opět prší krásně! Tatra už se boří! Začíná být z pozemku tankodrom.
14:45 h výměna lžíce na 40 cm a kopání garáže s propojkou a do třetice pár kapek spadlo….
17:00 h konec výkopových prací, odjezd bagristy, tatry i Martina
Vyvezeno 10 tater hlíny, bagristovi zaplaceno na místě na ruku 6.300,- Kč.

26.7.2009
Vyrovnání základových pásů a ostrůvků mezi nimi - tata, Raďa, Lenka

27.7.2009 
Odpoledne dovezena tatra štěrku.
18:45 - 20:20 hod. navození a vyrovnání štěrku v základových pásech pro uzemění".

28.7.2009 
Tata během svého volného času vyrovnal roh u vchodu do domu, aby se nelilo zbytečně víc
betonu než je třeba, Lenka odpoledne v FKK zaplatila první řadu ztraceného bednění (102 ks 40 cm a 49 ks 20 cm širokého) cena 8.046,- Kč + doprava 809,- Kč

29.7.2009 
6:40 - 7:15 hod. natažení zemnícího drátu firmou Bahros s.r.o. z Lipníku nad Bečvou.

30.07.2009
Marek a Raďa makali na rozvozu kamenů kolem základových pásů pro přihazování v době betónování.

01.08.2009
Tento den jsme se pustili do betónování základových pásů a položení ztraceného bednění - viz. fotky ve fotoalbu.

14.08.2009
Celý týden jsme měli s Raďou dovolenou, tak jsme se věnovali stavbě, ve středu dorazily kary sítě a roxory na svázání bednění, uhnali jsme konečně Martina, aby po práci chodil od pondělí do středy a doložil první řadu ztraceného bednění, ve st jsme jeli pro 25 ks ztraceného bednění, které nám na první řadu jaksi pochybylo, no prostě i mistr počtář (Lenka) se někdy utne :) ve čt Raďa s tatou navozili 40-tkové bednění na druhou řadu, dneska jsme jeli pro 20-tkové na garáž a propojku a ejhle - ve stavebninách neměli :( tak jsme odpoledne pracovali na stavbě, aby se dala položit druhá řada, tzn. Radeček dořezával diamantovým kotoučem bednění do mezer, které Martin nedodělal, Leni kladla a ohýbala roxory do ztraceného bednění, tata je pak svazoval drátkem, a na závěr jsme společnými silami položili částečně druhou řadu bednění - foto ve fotoalbu.

23.08.2009
Zase další týden práce za námi. Celý týden jsme čekali na dodání bednění dvacítek, ve čtvrtek jsme je s Raďou dovezli na našem stařičkém vozíku (přežil to :) vydupali jsme si stejnou cenu v FKK jako při prvním odběru, v pátek se zastavil Martin a vyměřil místo pro základ na komín, tata ho aktivně vykopal, stejně jako zpevnil rohy, které jsme dořezávali, aby se nerozjely, dneska jsme dořezali i dořezy na druhé řadě u propojky a garáže, která je z dvacítek, abysme mohli vrátit zapůjčenou flexu a vrtačku, čeká nás návoz materiálu pro betónování ztraceného bednění - asi v něděli proběhne tato fofr akce, mezi tím se bude vysypávat prostor uvnitř domu.

08.09.2009
Pomalu, ale jistě se blížíme do finále s pracemi na základové desce, v minulém týdu od 1. do 6.9.2009 jsme položili s Martinem odpadní trubky a včera 7.9.2009 je tata ještě zasypával pískem a urovnával terén. V tomto týdnu bysme chtěli nechat dovézt drť na výsyp vnitřku mezi bedněním, následně by se mohlo další týden betonovat základové pásy a pak už jen vše obednit a připravit na vylití základové desky, jo ještě se musí přece položit kari sítě :) no tak možná to do konce září zvládem...

20.09.2009 
Betonování ztraceného bednění.

28.09.2009
Přes volné dny jsme se vrhli na vysypání vnitřních prostor domu mezi bedněním, v týdnu se již poprvé žabovalo, včera jsme udělali i náběhy, takže je nyní vrsta 13 cm od roury, co bude souběžná s deskou, počítáme, že žabou se to srovná, aby deska byla těch 15 cm jak má, včera jsme ještě laserovým metrem vyměřili body pro umístění bednění, v úterý proběhne druhé žabování a uložení kari sítí, přes týden obednění celého obvodu, neb jsme včera v žádném z hobby marketů nesehnali nastřelovací hřebíky do betonu, tak to musí počkat na pracovní dny, aby se mohla v sobotu udělat deska, pokud nám bude přát počasí. jak nám to vše šlo uvidíte ve fotoalbu.

10.10.2009
Konečně jsme zalili betonem základovou desku (spotřeba 22,5 m3 betonu C 20/25), pro letošek máme tedy hotovo!!! Nápomocni nám byli Lukáš, Marek Snášel, Dalibor Kozák, stavby vedoucí Martin a makala taky Leni s Ráďou, pršelo nám krásně za krk, ale když ne dnes, tak nikdy, obávali jsme se mrznoucího počasí, které hlásí na příští týden, takže jsme to zvládli i v dešti a celou desku hned po betonování zakryli plachatmi - no další nečekaná investice za nové plachty - 1.500 Kč bez nějaké koruny + láhev slivovice za půjčení od pana Navrátila, děkujeme všem za zrealizování v tomto hnusném počasí. A my jdeme konečně odpočívat a šetřit a vydělávat na další pokračování bořků stavitelů!

5.6.2010
Tak konečně nám počasí zase dovolilo na stavbě něco začít dělat...
tata natřel Izobanem pásy pro uložení ipy a dneska jsme ji opět Raďa, tata a Lenka uložili... tata nahříval, Raďa motal a ukládal nahřáté pásy, Lenka zašlapávala...viz. fotoalbum.. je pravda, že již v dubnu jsme přeskládali cihly na desku a vrátili palety zpět do FKK, čímž jsme dořešili i reklamaci cihel, na které do dnes ještě čekáme, snad dojdou než jich bude třeba, též jsme ještě dokoupily chybějící 36,5 na první řadu pro vytvoření odskoku k zateplení základu...

20.6.2010
Vyrovnání základových pásů na obytné části.

22.-24.6.2010
Dorovnání zákl. pásů na propojce a garáži.

27.-28.6.2010
Pokládka první řady cihel, 36,5 cm, usazení do úhlů a roviny.

2.7.2010
Vysypání první řady cihel perlitem.

3.7.2010
Kladení druhé řady na obytné části RD.

4.7.2010
Třetí a čtvrtá řada položena.

10.7.2010
Zbytek čtvrté řady až začátek sedmé řady.

11. - 12.7.2010
Osmá, devátá a desátá řada.

17. - 18.7.2010
Překlady, začátek středové nosné zdi.

24. - 25.7.2010
Dokončení středové nosné zdi, začátek propojky s garáží - viz. fotogalerie Obvod RD skoro hotov.

31. - 1.8.2010
V sobotu lilo, pak se dělala garáž, v neděli se začali dělat kapsy pro uložení trámů u obvodových zdí u obytné části RD, avšak chybička se vloudila, v týdnu se zastavil střechař a vše se musí opravit.

5.8.2010
Vysekání špatně uložených cihel a vytvoření kapes pro trámy tam kde mají skutečně být dle rozkresu pana Malíčka (střechy Malíček) přímo na zdech.

7. - 8.8.2010
Zazdění kapes už ve správném tvaru, v neděli začátek ukládání věncovek pro zalití věnce, který plánujeme na příští sobotu, do té doby se musí zařídit armatury do věncovek, dopravu betonu ze Skansky se švingem a postavení lešení dookola RD, aby se rychle mohlo vylévat betonem... za čekání se připlácí :( přidáno fotoalbum "Rohové okno a míříme k věnci".

10.8.2010
Ráďa si vzal zase dovolenou a vyzdil věncovkama zbytek obvodu RD a celou garáž s propojkou, na  zítra mu zbyla středová nosná zeď v RD a složit komín, co dovezou z Helzu, pokud nebude moct s vysokozdvižným vozíkem dojet Pepa z Alba...

11.8.2010
Tak Radeček dozdil co měl, teď už jen aby na sobotu dojel všechen materiál na přípravu košů do věnce. Komín taky už je na stavbě tam kde má, navíc nám střechaři již dovezou i trámy na stropy, takže se to začíná hýbat snad tím správným směrem. Dodány fotky do fotoalba míříme k věnci...

14.-15.8.2010
O víkendu Raďa s Martinem svázali armování - koše do věnců a naházeli je tam. Přes týden Raďa musí zašalovat rohy, aby jimi beton nevytekl při betonování věnce.

17.8.2010
Dnes dojeli střechaři nahodit trámy do části domu, kde bude klidová část - ložnice, koupelna, pokoje, při manipulaci nám shodili 3 věncovky, tak má Raďa zase co dělat...založeno fotoalbum "střecha".

21.8.2010
Konečně došlo na zalití věnce. Ve čt a pátek ještě Raďa opravil, co střechaři poškodili při nahazování trámů, dovázal rohy věncovek a s pomocí Marka jsme mohli navařit i závitové tyče do věnců. V sobotu v 8.50 h dojel na stavbu mix a vylil 3,5 m3 betonu do věnce a něco málo do základu podpůrného sloupku v rohové části domu pro terasu. Mix se u nás zdržel 1, 15 h a cena 9.500,- Kč. Fotky ve fotoalbu VĚNEC.

29.8.2010
Postavili jsme část komína, aby střechaři věděli kde mají udělat trámy, samozřejmě, že než spustit olovnici, tak to vzali od oka, tak je čeká trámová výměna :( neb o víkendu 18.-19.09.2010 kdy jsme komín vytáhli nad střechu, tak se nedal z jedné strany ani zaomítat jak je u něj trám blízko. O stavbě komínu je fotoalbum KOMÍN.

7.9.2010
Tesaři začali s pracemi na střeše. Kupodivu začali střechou na garáži. Dál pokračovali RD, došlo na zjištění, že u propojky bude problém. Tak jsme zvědaví jak to vyřeší. Sklon na garáži je totiž zřejmě menší než měl být. Fotky z výstavby střechy ve fotoalbu STŘECHA.

22.10.2010
Tak včera střechaři dokončili pokrytí střechy, do pondělka bude hromosvod a ve středu nás čeká předání díla. Jsme zvědaví na konečnou fakturu. Přidány fotky do alba STŘECHA. Jsou tam i bližší fotky zateplení věnce, které v běhu mezi prací a porodnicí dělal Raďa.

31.10.2010
Po návratu z porodnice jsem se vrhla s Ráďou na zateplení oken a dveří - příprava pro výběr dodavatele, aby si mohli dojít okna a dveře zaměřit, uvažujem zda okna plastová či eurookna od domovského Alba.

03.02.2011
Tak dneska byl u nás technik z firmy PRAMOS, od kterých jsme si vybrali zhotovení oken a dveří, do instiprace jsme přidali foto dveří, které nakonec vyhráli náš výběr, po instalaci opět přidáme fotoalbum "Dveře a okna" ale to až za 7 týdnů, ještě musíme jít podepsat smlouvu a zaplatit zálohu. Celková cena bude kolem 140 tis. Kč neb Lenička si opět vymýšlela, posuvné francouzské okno místo běžných otvíravých dveří, instalaci folií na izolační pěnu proti vlhnutí, oboustranou barvu u vchodových dveří atd. atd.... o víkendu nás teď čeká návoz cihel na příčky, ať pak nechodíme přes nové dveře s cihlama....tož snad nebude na to běhání s kolečkama metr sněhu či mínus deset! Práci čest!

20.3.2011
Donaváželi jsme cihly a vyměřili jsme kde budou se dělat příčky, abysme mohli nalepit ipu.

25.3.2011
Lepili jsme ipu, tam kde byly naznačeny místa pro příčky.

28.3.2011
Máme okna a dveře. Fotogalerie v části fotoalba Realita. Zde uvidíte i konečnou variantu vchodových dveří. Montáž proběhla rychle a bezproblémově. Rohové okno je dle mých představ, už jen aby jím netáhlo, to se však zjistí až tak za dva roky, až tam budem v zimě bydlet :)

16.4.2011
Začínáme s příčkami. Martin nám pomůže pouze první řady, zbytek už bude dělat Raďa sám. Vše bude ve fotoalbu "Příčky".

29.5.2011
Příčky v klidové části domu (pokoje a ložnice, koupelna, wc) jsou již skoro hotové, Raďa dodělal 9 řadu a pak se budou klás překlady. Zároveň se dneska založila první řada v části domu kde bude kuchyň s obývákem, předsíň a kotelna s odkládací místností. Vybíráme firmu, co nám udělá topení, nakonec plyn ve spojení s kotlem na tuhá paliva, když zelená úsporám padla, peletky taky v našich úvahách upadly.

3.7.2011
Nahozeny překlady. Postupně dodělány všechny zdi až k trámům.

4.7.2011
Dovezen materiál na elektřinu. Takových pár krabic a skoro 30. tis. Kč utacených.

14.7.2011
Za pomoci našeho kamaráda Vaška, který pracuje za "cenu lidovou" jsme natáhli el. vedení po domě, no samosebou ještě nesvítíme, ale omítkám už nic nebrání.

září 2011
Dřív než omítky, jsme se rozhodli udělat letos přípojky, ať víme jak na tom dopadneme s financemi. Také jsme si nechali nacenit topení a určili už konečně finálně způsob vytápění. Topení však budeme dělat až na jaře roku 2012. Topení budeme mít přes dřevozplynující kotel Atmos, podlahové vytápění bude přes zpátečku, tedy teplá voda, co půjde zpět do kotle bude ohřívat podlahu, ušetříme tím dost peněz než u klasického podlahového vytápění, ohřev vody bude přímo přes plynový kotel bez zásobníku, tedy ta voda co bude třeba se hned ohřeje, čímž nebude docházet k zbytečnému nahřívání vody, když nebudeme doma. V celku jsme s konečným výběrem topenáře nadšení, nejen že dal cenovou nabídku o sto tisíc nižší než konkurenční firma, ale také uvažuje logicky a nenutí nás do určité značky a je přístupný našim výmyslům. Tak na jaře uvidíme jak bude spolupracovat.

říjen 2011
Na začátku měsíce jsme nechali namontovat garážová vrata, abysme kompletně na zimu uzavřeli stavbu před sněhem. Připojili jsme se na kanalizaci, VaK Přerov, a.s. natáhl přípojku vody, přičemž vodoměr máme doma v krabičce a trubka je bez vody do jara, kdy se vše doinstaluje a spustí, plyn je též už v plynové budce bez plynoměru, zaplatili jsme firmám za montáže a počítáme korunky na co nám ještě letos zbyde

listopad 2011
přidány fotky do fotogalerie :-)
Dobetonovali jsme pod prahama mezery betonem s ekostyrenem, aby jsme zabránili tepelným mostům. Do stavby tedy táhne už jen podhledama, na které natírám desky. 

únor 2012
opět jsme začali něco dělat se stavbou než jen na ni šetřit. Pozvali jsme si kamaráda elektrikáře, aby si dál pokračoval ve své samostatné činnosti, došel i vodo-topo agent, který uložil trubky na vodu. Ačkoliv celou věčnost nepřálo počasí pro jejich uložení začátkem března se to zdařilo. Komu by se taky chtělo na stavbě mrznout při mínus 10ti?

duben 2012
pokračovali jsme dál, směr OMÍTKY. Vyklidili jsme ze stavby, co se tam nanosilo a na omítky tam být nemůže (darované skříně od bratrance, polystyren na oblepení základové spáry, zbytky cihel z příček, zbytečné desky, natřené palubky na podhledy, které se tu už dokonale zaprášily, atd.). Proto jsme domluvili už i kluky, co nám udělají podhledy, neb my bysme to dělali asi věčnost a estetický dojem by jistě nebyl tak 100% jak snad bude od profíků. Proto taky mimochodem se z Lenky stal pravidelný čuchač při natírání desek v uzavřených prostorách, neb venku by se to ještě natírat nedalo a stále připavuje desky na podhledy, kterých jsme nakoupili přes 55 m2 a barva blbě schne, čímž se prodlužuje doba natírání, takže mimo přípravu na omítky, probíhá příprava na PODHLEDY.

Dále Raďa s naším stavbyvedoucím osadil stavební pouzdra JAP do vymezených prostor, kde jedno pasovalo dobře až na prohnutý překlad a to druhé se stalo opět tvrdým oříškem pro veverky, ale vše se zdařilo a jak jsou pouzdra umístěna je vidět ve fotoalbu. Jejich osazením se také ukázal skutečný prostor pro kuchyň a obývák.

Už jen stačí dovézt písek, materiál ze stavebnin, obalit trámy papírem, zalepit okna, nahoblovat desky, připravit kozy a fošny, dozdít kapsy u trámů, zasádrovat vodovodní trubky a můžou se dělat OMÍTKY, což vydíme na začátek května? 2012, no uvidíme, jestli bude pořád takové počasí a tolik požárů, tak to asi reálné nebude.

Mimochodem - přidány fotoalba Pouzdra a Rozvody a dodány fotky do fotoalba Eletkřina

červenec 2012
Takže co se událo. Máme PODHLEDY! Spotřeba šílená, desek jsme museli ještě dokoupit, celkem tedy materiál stál - dřevo cca 10 tis. Kč, impregnace 4 tis. Kč, barva 1,3 tis Kč a práci za 20 tis. Kč a to nepočítám hodiny natírání a čuchání smradu z barev a impregnantu a překládání desek. No docela pálka. Ještě jednou to musíme oběhnout se štětcem v ruce a dotřít tam kde se řezalo a taky ucpat díry po vypadlých sucích. Do finálna se to ale natře až po fasádě, někdy, někdy příště...

A co dál? Máme materiál na omítky, ve čtvrtek 5.7.2012 budou dohoblované desky a omítníky u dřevařa, tata dodělal překlad nad stavebním pouzdrem a pro dveře do kotelny, Raďa dozdil kapsy a tupá místa vypěnil, samosebou až po odletu posledního ptáka z hnízda... neřádi tušili, že po dodělání podhledů už nebude šance, tak raději za včasu opustili hotel.

Plán svátečního týdne zní - pracovní dovolená - dozdít nad překladem zeď, dozdít dvě cihly v koupelně v nice sprchového koutu, aby nebyla nízko vodovodní baterie, zabalit trámy do papíru a zabalit okna a taky dopakovat stavbu, neb se tam toho zase dost nanosilo.

Také už máme prkna na strop, za super cenu, kupodivu zomítané ze všech stran a z jedné široké strany hoblované. Hrany dohoblovává a sráží s flexou v ruce vrchní dřevař Lenka, zběžný propočet práce 6 desek o 4 metrech cca 2,5 h práce, (celkem jich je 42 :-( má co dělat!), pak čeká desky impregnace a následné lakování, aby po omítkách, až stavba proschne, se mohlo vysušené, krásně dohoblované, naimpregnované a nalakované dřevo přepravit na místo finálního uložení a zaúkolovat šikovné stoláře pokládkou jako u podhledů. To zase vážně sami dělat nebudem. Takovou rychlostí a zdatností jako oni opravdu neoplýváme. My si pak užijem při zateplování vatou, to bude žranice :-) takže zatím je zahájena příprava akce "POHLEDOVÝ STROP".

Příští víkend prý snad už to klapne a pojedou se omítky, růčo strůčo! Dodáno fotoalbum PODHLEDY

květen 2013

Čas se zase posunul. Co se u nás událo na stavbě: v únoru jsme konečně přestěhovali kotel z garáže na své místo, což byla operace číslo jedna pro start práce topenáře. Počasí moc nepřálo, tak buď bylo moc zima, nebo byl marod, nebo zase nebylo něco připraveno, tak se práce protahovaly. Raďa začal s pokládkou polystyrenů na podlahu už loni, letos to dojel do konce, když topenář rozložil desky s hadicemi pro podlahové vytápění. Nyní nás čeká zalití podlah anhydridem, avšak zatím nemáme dodavatele. Firma Hasit má nového zástupce, který nabídku ještě nezpracoval, tak snad to v červnu zalejeme. Mimo jiné se dofajnoval komín, připevnila se i roura od kotle, osadila se komínová dvířka, tak aby se mohlo slavnostně zatopit a vyzkoušet topení před zalitím podlah. Vše hřálo, z komína se kouřilo prvně 16. května 2013. Ovládání Atmosu bude ale trošku zkouška ohněm :-). Konečně máme i revizi na plyn, tak můžeme požádat o plynoměr. Já už mám natřeny všechny desky na pohledové stropy do pokojů a chodby, tedy vše čeká na zalití. Na půdě už máme i polystyren na zateplení části nad pohledovým stropem, tu druhou část budeme vycpávat vatou, která je zatím umístěna v garáži. Až se na stavbě zase něco pohne, tak podáme zprávu. Nyní jsou nové fotky v albu podlahy. Vlastně ještě jedna událost: vyreklamovali jsme úspěšně prasklé sklo u rohového okna, což bylo zapříčiněno asi sedáním domu. Firma Pramos, a.s. vše ihned začala řešit po mém prvním mejlu a navíc zpravili i rozjíždějící se roh, který jsem už minule reklamovala a byla oprava jen "zatřením tmelem", nyní celé okno znovu vybourali, vyměnili rohový profil a zase okno osadili, ještěže jsme to reklamovali před omítkami u tohoto okna, ale věříme, že už s ním nebudou žádné další problémy. A ještě jsem udělala album Topení.

září 2012
Tedy zase se toho dost zrobilo! Úkoly, co jsme si minule dali se splnily. Raďa zamakal a dozdil chybějící šáry nad překladem, ve sprcháči, dopěnil a dozdil kapsy u trámů, společně jsme zabalili trámy, okna a dveře před příchodem zedníků na omítky. Následně se provedlo omítání do finální podoby, viz. fotografie ve fotoalbech. Omítky tedy jsou hotovy!
 

Lenka neustále pracuje na deskách pro pohledový strop do kuchyně s obývákem a také předsíně. Úžasně zhoblovala hrany, přebrousila všechny desky do hladka, začala mořit a v tom se dozvěděla, že vypadlé suky se nejdříve musí zamaskovat - zalepit umělými suky a znovu přebrousit, nechala tedy všeho a desky světila odborníkovi dřevařovi, nyní opět přebrušuje zalepené suky a začíná s mořením od píky. Na konci září by měli dřevaři naběhnout na strop, takže má co dělat! S Aničkou za zády, to jde dost blbě.

Na stavbě se ukázal i topenář a nasadil radiátory, vymezil Raďovi kde má sekat drážky pro trubky, poradil, že by bylo dobré se už  zajímat i o podlahy před položením podlahovky. Tak jsme stihli nalepit ipu za pomoci dovolenkujícího bratrance Petra z Jirkova, nyní máme objednaný podlahový polystyren a také využijeme akce na URSU a zakoupíme i vatu na zateplení stropů. Jaj, peníze se začínají kutálet!

Další bod zájmu, nechali jsme si udělat návrh koupeny, můžete se podívat ve fotoalbu. Jsme s ním spokojeni, vybrali jsme po manželské konzultaci dlažbu od Raka, serii Concept, ačkoli Leni se líbily i dlažby polské, rodinná rada rozhodla pro RAKO. Vzhledem k akčním cenám dlažeb zakoupíme už letos dlažby a obklady na celou koupelnu i WC.

Tento týden nás čeká před hodami návoz materiálu ze stavebnin a následně úžasné cpaní vaty mezi trámy a pokládka podlahového polystyrénu + výkop dráhy pro plyn od domu k plynové budce. Topenář chce dojít na začátku října, tak snad do té doby nezamrzne!

červenec 2013

doplnění:

Bratranec Péťa nakonec stihl začít, a skoro celou dodělat, i kotelnu v sádrošu, neb schody od JAPu došly v půli týdne a on plánoval odjezd až na sobotu. Nabral tempo a my jsme mu za jeho pomoc velmi vděční. Jeho preciznost a poctivost je k nezaplacení. Posuďte sami, už jen jak si vyhrál s rámečky pro ony světla v koupelně a WC je neskutečné. Díky, díky, díky Péťo! Doplněny fotky do alba stropy.

 

Takže, co se událo

10.6. nám firma Duda lité podlahy z Ostravy vylila podlahy směsí Cemix ze sila. Danou firmu jsem oslovila na doporučení známého, u kterého pracovali, nyní jsme za toto doporučení velmi vděčni. Firma je opravdu profesionální s lidským přístupem. Naše stavba nebyla idálně připravena a tak za pouhých 1500 Kč vše upravili, doplnili polystyren, zadělali foliemi a dali všude dilatační pásky, které mimochodem se mají dávat už na začátku, než se začne chystat polystyren na podlahy, což nám samozřejmě nikdo neřekl, takže bylo dost oprav, ale jak říkám za slušnou cenu, hoši byli rychlí a bylo zřejmé, že danou práci dělají se zájmem a znají problematiku a nejsou to jen nějací nedávno přivzatí do grupy.

Když jsem firmu oslovila mejlem, během hodiny mi bylo odpovězeno. Následovala návštěva technika, kde jsme vše probrali, byla jsem upozorněna, že přidržení cihlami trubic na podlahové vytápění opravdu nepůjde a tak jsem o víkendu ještě narychlo doplnila příchytky a teda povím Vám, takových 350 ks jich na to padlo a palce otlačené ještě snad týden, ono se to do toho EPS polystyrenu totiž moc dobře necpalo a do té systémové desky snad ještě hůř, ale vzala jsem to poctivě, každou zatáčku raději na dvou místech, takže to při zalévání nemělo šanci nikam utéct.

Podlahy nám zalili v pondělí a dva dny byla stavba zavřená, pak jsme začali větrat a slavnostně prošli všechny místnosti. Jediné místa kde se podlaha nedělala, byla kotelna a sprch. kout, kde jsme ji dodělávali v neděli 7.7., aby se mohly řádně vyspádovat místa s kanálky. Fotky budou v doplněny v albu PODLAHY

Koncem června měli čas už i naši známí pracanti dřevaři. Tedy se pustili do stropů. Byli natolik ochotni, že se přihlásili i na nacpání vaty a uložení parozábrany, tedy všechnu hnusnou práci odvedli za nás. Když jsem chystala materiál z garáže, no pěkně děkuji, už tak jsem se nadýchala prachu z té vaty a chudáci oni, to ještě cpali a řezali nahoru, no fuj, za ty peníze, co za to chtěli, to bylo úctyhodné. Fotky budou v albu STROPY. Také udělali záklop v kotelně, dodělali záklop nad vchodovými dveřmi a ucpali poslední vlet pro ptáky na půdu v propojce, tedy nyní už konečně naše půda bude bez nepříznivých nájemníků.

Čistě náhodou přijel k nám na Moravu na dovolenou Raďův bratranec Petr z Chomutova a nabídl nám svou výpomoc při sádrokartonech a nyní se baví v koupelně a WC s tímto systémem. Kvůli elektřině bylo třeba vybrat i vhodné osvětlení do koupelny a WC, aby mohl být řádně připraven otvor v sádrokartonu a elektrikář pak jen zapojil dráty a zacvakl světla do díry bez porušení parozábrany. Namísto 3 bodovek a jedné ve sprchovém koutě jsem se nechala ukecat na jedno velké a jedno menší LED svítidlo, které krásně zapadne do vzhledu stropu a ve výsledku bude vypadat daleko lépe než ony bodovky, jediná nevýhoda tohoto nákupu je, že vše co je LED se snad vyrábí jedině v PRC. Jediná místnost co se nyní řešit ještě nebude je kotelna, kde čekáme na dodání stahovacích schodů od firmy JAP. Po jejich dodání se bude daná místnost dodělávat.

Když jsme jeli pro materiál na sádrokartony do stavebnin, tak jsme rovnou nakoupili i itongy na obložení závěsných WC. Tedy další co je v plánu: obezdít WC, vyzdít niky v koupelně a ukecat šikovného obkladače. 

leden 2014

Čas se posunul a na stavbě se toho taky dost událo. Pozvali jsme si firmu, co nám dělala střechu (Střechy Malíček), aby nám osadila další komínek do střechy pro ventilátor z koupelny a také pomohli s osazením půdních schodů JAP. Hoši zase pracovali spolehlivě a rychle a cena nás také mile překvapila (foto v albu Komínek...). Během říjnových prázdnin dojel opět bratranec Péťa a dokončil nám sádrokartonové stropy do finálna. Dodělal jak v kotelně chybějící část, tak vše vytmelil a chybí už jen vymalovat :-)

Vzhledem k špatným časovým možnostem našeho zedníka se vše tak nějak vleče, ale co se vleče neuteče. Ale když má Martin čas a dojde, tak udělá zase práce tolik, že i leckteří odpadávají při jeho tempu. Třebas za jedno odpoledne položili ve složení Radek, Martin a bratranec Péťa zateplení nad pohledovými stropy (sice s parozábranou jsme se tam drbali více dnů jen ve dvou, ale samotné položení polystyrenu šlo o to líp) - foto v albu Zatepleni pohledových stropů. Jindy zase začal zdít kuchyň (fotoalbumZděná kuchyně) a během jednoho dne vyzdil polovinu stojek a druhý den to dorazil. Nyní čekáme na kachličky RAKO (už si připadám jako za totality, kdy se na zboží  muselo čekat a nebo nebylo k sehnání). O víkendu se snad udělají chybějící omítky v kuchyni nad kuchyňskou linkou a tam kde nebudou korpusy u vyzděné kuchyně. Dnes by měl dojít kominík udělat revize na komíny, taky vodař ještě předělá přívod vody pro myčku do vedlejší skříňky, neboť sice je pěkné, že se přívod vždy dává do vedlejší skříňky než je myčka, ale to tam nesmí být plánovaná lednice. Takže přívod vody se přesune ještě o jednu skříňku dál - do spíže. V pátek má dojít i zaměřit podlahy a dát nám finální cenovou nabídku. Vzhledem k finanční krizi na našem kontě se budeme tuto cenu snažit tlačit, co nejvíce dolů. Všude chceme lino, tak snad by to nemusela být taková katastrofa. Při současném topení jsme si prověřili, že podlahovka přes zpátečku krásně hřeje a funguje, ačkoliv nás od toho všichni odrazovali. Také jsme domluvili malíře, neboť vzhledem k mému ekzému po natírání desek už si sami vymalovat netroufneme. Základ pro malování máme (40 kg bílého primalexu plus - což je prý málo), ale koupili jsme výhodně, tak se to taky užije a sníží pak cenu od malíře. Na konci února by měl dojít i pán na obložkové dveře, co je dělá velice pěkně a levno. Tak uvidíme, zda nám tyto termíny klapnou.

Jo a ještě bych zapomněla, už od září vyžizujeme s RWE odkup přípojky, to je taky alchimie (kopie kde čeho, smlouva s obcí a RWE a s námi, vše na katastr zapsat, pak zase na RWE a další a další doklady...). Ale pokud to klapne a stihneme to před prvním vyúčtováním tak je reálná šance, že nám dají skoro vše, co jsme do přípojky vložili, což by se na podlahy hodilo.

Duben 2014

Jaro je tu. Na stavbě se dokončila kuchyň, co se zdění týče. Ještě hledáme šikovného stoláře, co by si dohrál se skříňkami, které nám chybí ke štěstí a doladil niance ve vzniklých nikách, kde se sice korpusy daly použít, co jsme měli, ale byla škoda využít jen 50 % z prostoru a tak jsme zadní stěny skříněk odstranili a chce to dodělat police až dozadu a to samé s podlahami v oněch skříňkách no a do takové "drbačky" se samosebou nikomu nechce. Snad se někdo najde stejně tak šikovný jako malíř, už máme vymalováno a pěkně si pohrál i kolem trámů a vše krásně zatmelil, že mi až srdce zaplesalo, jak pěknou a čistou práci odvedl. Zatím si vzal jen polovinu dohodnuté částky, že zbytek zúčtujeme až po finálním domalování snad v srpnu. O víkendu by se mělo začít pracovat na koupelně, Tak snad budou konstalace příznivé a vše klapne jak si plánujeme. Co se ještě nového pořídilo na stavbu tak jsou to garnyže a už jsme koupili i obývákovou stěnu. Nyní plánujeme nábytek do dětského pokoje. Ať to pak není na ráz finanční vražda. Přidáno fotoalbum "Vymalováno".

Červenec 2014

Máme tu prázdniny. V domě se v květnu a počátkem června udělala koupelna - obložila, usadilo wc a baterie, v červnu se ještě pracovalo na samostatném wc místnosti. V prvním týdnu v červenci firma udělala podlahy z lina, začala i s lištami, ale ty se dokončí po osazení obložek. První obložkové dveře nasadil stolář minulou neděli, tj. 20.7., další budou v pátek 25.7. V sobotu mě měl zedník dodělat obložení wc k obložkám, malíři v tomto týdnu malují, mají hotový obývák, neb tam už je i sedačka, kterou jsme velice výhodně nakoupili z druhé ruky, včera dělali koupelny a kotelnu, dneska začnou s barevnými stěnami. V týdnu měli dojít i hoši dodělat skříňky do kuchyně, ale zatím je "ticho po pěšině", tak nevím, kdy se ta kuchyň doladí dokonce....a pak už to bude k nastěhování...ještě má dojít jednou vodař, chybí baterie ve wc místnosti a ve sprcháči domontovat dveře a sprchový set. A osadit lustry v kuchyni s obývákem a předsíní. Každý měsíc z výplat jsme kupovali nějaký kus nábytku, v dubnu sestavu do obýváku, která je už také na svém místě, v červnu skříňku s umývadlem do wc místnosti, v červenci věšák a botník a zrcadlo do předsíně. Takže i vybavení do začátku nějaké bude. takže už se to blíží... avšak čeká nás ještě propojka, garáž, fasáda a chodníčky okolo domu z kamínků.... no a dlažby či terasa, to je hudba daleké budoucnosti...


31.7.2014

Včera přišel Martin a osadil s dědou a strejdou Vaškem posuvné dveře, ještěže ty návštěvy jezdí celkem pravidelně a jsou k ruce, když Raďa je pořád pracovně vytížen. Včera domalovali i malíři, co měli no a z celkové ceny jsem si skoro sedla na zadek. Vše komplet 24 tis. Kč a nějaké drobné, je fakt, že hodně si pohrál s místy kolem trámů, vše pěkně zatmelil, dělal podlahu v kotelně izobanem, tam kde jsou sádroše dával polystyrenové lišty a zase tmelil spáry, aby to vypadalo dobře, barvy jsem si taky vybrala prý dost drahé, no o tom by se dalo polemizovat, ale vzhledem k rychlosti a kvalitě práce, se nedá nic dělat a s cenou stejně nehnu. Ještěže jsou věci na kterých naopak ušetříme a tak se to kompenzuje. V sobotu byli na stavbě i kluci stoláři a dodělali tu kuchyň, za práci jsem jim dala 1.000,- Kč, což je slušný, neb to pěkně popravili a jsem spokojená. Jen pro info pro ty, co by uvažovali o posuvkách - my je volili skrz úsporu místa, aby v místnostech bylo více prostoru pro nábytek a prosvětlení úzké chodby, ale má to i svá negativa, která bych příště také zvažovala: nikdy nebudete mít úplné soukromí, dveře "hučí" při jízdě, mírně se třepotají při průvanu a jsou prostě ze skla :-). Ale výsledný efekt je hezký, tak snad mi to dlouho vydrží :-) foto v albu pousuvné dveře skleněné.